Poradenství rodinám závislých osob

Poradenství pro rodinné příslušníky a blízké závislých osob je stejně důležité jako samotná léčba závislého. Důrazně jej doporučujeme i v situaci, kdy se závislý člověk léčit nechce či je jeho léčba neúspěšná. Závislost jednoho člena rodiny přináší silný dlouhodobý stres všem členům rodiny. Ti často potřebují pomoc víc než samotný závislý.

Závislost člena rodiny často doprovází syndrom nazývaný spoluzávislost – pro zdravého partnera je těžké si přiznat skutečnou závažnost problému, bagatelizuje, omlouvá druhého, zakrývá jeho závislost před okolím, ustupuje z vytýčených zdravých hranic, přebírá za partnera jeho povinnosti, akceptuje jeho nezodpovědnost, potlačuje vlastní potřeby, nedokáže se od druhého odloučit, nezdravě mu podléhá, obětuje se, atd. Spoluzávislost se může rozvíjet postupně s prohlubující se závislostí člena rodiny nebo k ní můžeme mít přirozený sklon či může navazovat na naučené zkušenosti z dětství. Spoluzávislost nejenže výrazně snižuje kvalitu života, ale také nahrává závislému chování. Je velmi těžké se z takové situace vymanit sám/a, odborné adiktologické poradenství tu přináší velmi potřebnou oporu a pomoc.

Kontakt pro objednání zde