Léčba závislostí

Specializujeme se na léčbu závislostí a poruch chování vykazujících charakter závislosti. Do této oblasti spadají:

  • závislost na návykových látkách (léky, tabák, alkohol, drogy)
  • gambling (patologické hráčství)
  • závislost na PC hrách a internetu
  • shopaholismus (závislost na nakupování)

Léčba závislostí zahrnuje:

  • diagnostiku stupně problému s doporučením nejvhodnějšího řešení
  • motivační pohovory pro závislé osoby zvažující abstinenci
  • ambulantní léčbu zaměřenou buď na kontrolované užívání, snížení dávek, substituci či úplnou abstinenci
  • následnou péči pro klienty propuštěné z ústavní/residenční léčby
  • udržovací kontakt pro abstinující klienty
  • kontrolní testování na přítomnost návykových látek

 

Kontakt pro objednání zde