S čím můžeme pomoci

 • Sociální poradenství,  poradenství pro lidi v dluhové pasti
 • Antistresový program, program pro nápravu spánku a další programy

 


 

 

Psychologické poradenství –  v osobním i pracovním životě, v mezilidských vztazích

 • životní krize, náročná či zlomová etapa vašeho života: rozvod, ztráta zaměstnání, narození dítěte, odchod do důchodu, nemoc, smrt někoho blízkého
 • porod a mateřství – špatné zážitky z porodu, poporodní deprese, komplikovaný začátek mateřství, vyčerpání a stres související (nejen) s péčí o dítě, skloubení rodičovství a kariéry, podpora vztahu matka-kojenec/batole
 • nespokojenost se sebou, nízká sebedůvěra, neschopnost se prosadit, tréma
 • syndrom vyhoření, strach ze selhání v zaměstnání, workoholismus, konflikty na pracovišti
 • problémy v mezilidských vztazích (na pracovišti, v rodině, v partnerském vztahu): osamělost, konflikty, odcizení, nevěra, opakující se problémy ve vztazích
 • stres (v zaměstnání i soukromém životě)
 • chronický únavový syndrom, ztráta životní energie, schopnosti se radovat, vleklá únava
 • prokrastinace (odkládání povinností v míře, která má závažné důsledky)
 • poruchy spánku
 • ztráta soustředění, neklid, nervozita, napětí
 • výbuchy vzteku a násilí
 • deprese, sebevražedné myšlenky a pokusy, sebepoškozování
 • úzkosti, návaly paniky a strachu
 • fobie (Silné ochromující strachy z některých věcí, situací či z lidí. Strach zasahuje do každodenního života a je natolik ochromující a neovladatelný, že narušuje běžné fungování.)
 • obsedantně-kompulsivní porucha (nutkavé myšlenky na to, co by se mohlo stát, a neovladatelná potřeba se chovat tak, aby k tomu nedošlo – obojí v míře, která člověka obtěžuje a omezuje v běžném životě)
 • poruchy příjmu potravy
 • Možná nemáte žádný problém, ale chcete sami sebe lépe poznat a/nebo se naučit dovednosti, které vám pomohou lépe uplatnit vlastní schopnosti. Nabízíme techniky pro hlubší sebepoznání, diagnostiku s využitím psychologických testů, sestavíme vám tréninkový program podle toho, jaké dovednosti si přejete zdokonalit

Zpět nahoru

 

Léčba závislostí     

Specializujeme se na léčbu závislostí a poruch chování vykazujících charakter závislosti. Do této oblasti spadají:

 • závislost na návykových látkách (léky, tabák, alkohol, drogy)
 • gambling (patologické hráčství)
 • závislost na PC hrách a internetu
 • shopaholismus (závislost na nakupování)

 

Léčba závislostí zahrnuje:

 • diagnostiku stupně problému s doporučením nejvhodnějšího řešení
 • motivační pohovory pro závislé osoby zvažující abstinenci
 • ambulantní léčbu zaměřenou buď na kontrolované užívání, snížení dávek, substituci či úplnou abstinenci
 • následnou péči pro klienty propuštěné z ústavní/residenční léčby
 • udržovací kontakt pro abstinující klienty
 • kontrolní testování na přítomnost návykových látek
 • v indikovaných případech doporučujeme podpůrnou medikaci (Antabus, Selincro, aj.)

Zpět nahoru

 

Poradenství rodinám závislých osob

Poradenství pro rodinné příslušníky a blízké závislých osob je stejně důležité jako léčba sama. Důrazně jej doporučujeme i v situaci, kdy se závislý člověk léčit nechce či je jeho léčba neúspěšná. Závislost jednoho člena rodiny přináší silný dlouhodobý stres všem členům rodiny. Ti často potřebují pomoc víc než samotný závislý.

 

 

Zpět nahoru